حوزه آموزش و پژوهش

حوزه آموزش و پژوهش سازمان جوانان

بانوجه به بند ۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر به آموزش و تربیت جوانان تاکید ویژه ای شده است و از همین رو حوزه آموزش و پژوهش در سازمان جوانان ضمن هماهنگی با معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر با حرکتی روبه رشد در حال اجرایی کردن برنامه های آمورشی مختلف برای نوجوانان و جوانان است. در سال گذشته بیشترین و مهم‌ترین هدف سازمان جوانان، یعنی آموزش اعضا و رویکرد آموزشی در اجرای تمام برنامه‌های سازمان جوانان هلال احمر مدنظر قرار گرفت.

ساختار تشکیلاتی

آموزش:

آموزش یکی از دو رکن اساسی در این حوزه است. حتی می توان گفت باتوجه به نوپا بودن این بخش در یک سال گذشته بیشتر کارها و فعالیت های انجام شده بر آموزش معطوف بوده است. اما کار آموزش در حوزه آموزش و پژوهش در دو دسته اصلی آموزش های عمومی یا پایه و آموزش های تخصصی طبقه بندی می شود و تمام کسانی که به عضویت سازمان جوانان هلال احمر درمی آیند یک دوره آموزشی ۲۲ ساعته تحت عنوان امداد و کمک های اولیه  و یک دوره آموزشی ۱۵ ساعته تخصصی را پشت سر گذاشته و با اصول اولیه صلیب سرخ و هلال احمر آشنا می شوند. تمام کارهای لازم برای برگزاری این دوره های آموزشی در این بخش انجام می شود.

پژوهش:

در این بخش تمرکز و نگاه براین است تا برای انجام فعالیت های آتی، بررسی و کار تحقیقاتی انجام شود تا برنامه ریزی برای کارها به گونه ای باشد که همه چیز در راستای اصول و اهداف سازمان جوانان و جمعیت هلال احمر انجام شود. براین اساس، آیین نامه و دستورالعمل ها درحال تدوین است تا مشخص شود که کارهای پژوهشی بر چه اساسی باید انجام شود. به این شکل سرفصل ها و عناوین پژوهش، با هماهنگی استان ها انتخاب می شود تا برنامه ریزی برای نشست های علمی مرتبط با فعالیت های سازمان صورت گیرد.

برنامه‌های ملی:

تمام برنامه‌های ابلاغی از ستاد به استان‌ها که در محدوده زمانی یکسان و اهداف مشترک در کل کشور برگزار می‌شود. (طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، طرح ملی سحر و غیره)

برنامه‌های کشوری:

تمام برنامه‌های ستادی که برنامه ریزی و اجرای آن در سازمان انجام شده و حضور شرکت کنندگان در یک محل و از کل کشور می‌باشد و یا از سوی ستاد به استان میزبان منطقه‌ای ابلاغ شده باشد.

برنامه‌های استانی:

شامل تمام برنامه‌هایی که از جانب ستاد به استان ابلاغ شده است و همچنین تمام برنامه‌هایی که استان به صورت داوطلبانه و ابتکاری انجام می‌دهد.

 امور بین الملل

تمام ارتباطات با صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سایر کشورها و همچنین همکاری با یونیسف در این بخش مدیریت می شود. به نظر می رسد فعالیت مستمر و عمیق در این بخش، کمک خوبی برای رسیدن به اهداف موردنظر باشد. از همین رو از سال گذشته و همزمان با فعالیت حوزه آموزش و پژوهش همکاری سازمان جوانان با یونیسف آغاز و موضوعاتی همچون پیشگیری از تصادفات، ایدز و اعتیاد و همچنین برای حفاظت از کودکان و تقویت نقش رهبری جوانان، برنامه های مشترکی انجام شود.

کتابخانه

همکاری مستمر و فعال با کارگروه تدوین عملیاتی و راه کارهای اجرایی برنامه پنجساله سازمان جوانان با هدف افزایش بهره وری فعالیت ها و برنامه ها، تهیه بانک اطلاعاتی و رده بندی حدود ۵ هزار کتاب موجود در کتابخانه، مراجعه مستمر کارکنان سازمان جوانان، معاونت توانبخشی، کارکنان شاغل در ساختمان صلح , سازمان داوطلبان و دانشجویان موسسه علمی کاربردی هلال به کتابخانه، ارائه خدمات اینترنتی به همکاران، مددجویان و مراجعان، ارائه خدمات اینترنت، قفسه گردانی کتاب ها، ارسال دو هزار و ۲۵۰ جلد کتاب به مجتمع های دانش آموزی، تهیه آمار از بیش از ۳۷۰ هزار جلد کتاب در فضای جمعیت هلال احمر و همچنین رده بندی کتاب های کتابخانه رییس محترم جمعیت از جمله اقدامات کتابخانه سازمان جوانان در سال گذشته بوده است.