راهنمای عضویت

برای دریافت راهنمای عضویت بر روی تصاویر زیر کلیک کنید.

مسیر-عضویت--بخش-اول--راهنمای-ثبت-نام-در-سامانه-جامع-عضویت-۱


مسیر-عضویت-بخش-دوم--پنل-های-مدیریتی-۱


مسیر-عضویت-بخش-سوم--مراحل-صدور-کارت-عضویت-۱


مسیر-عضویت-بخش-چهارم--آشنایی-بیشتر-با-همراه-کارتRFIDجوان-۱