ارزیابی عملکرد استان ها در اجرای دومین دوره طرح ملی “محله عاری از دخانیات”/ عملکرد عالی ۱۲ استان

دومین دوره طرح ملی "محله عاری از دخانیات" اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور با هدف فرهنگ سازی برای پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در جامعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، در دومین دوره برگزاری این طرح نیز، نوجوانان و جوانان هلال احمری با اهدای شاخه گل به افراد سیگاری از آنها درخواست می کردند سیگار نکشند. همچنین با توزیع بروشورهای آموزشی سلامت میان افراد، آنها را از مضرات سیگار آگاه می کردند.

پس از اتمام اجرای این طرح، عملکرد استان ها براساس شاخص های ستاد سازمان جوانان بررسی شد که براین اساس، استان های قزوین، قم، همدان، بوشهر، یزد، کردستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، خوزستان و شعبه مستقل کیش رتبه عالی کسب کردند.

همچنین عملکرد سایر استان ها در رتبه های خوب، متوسط و قابل رشد قرار گرفت.