حسینیه مجازی هیات جوانان حضرت علی اکبر(ع) – قسمت ۴

با نوای گرم: سید هادی گرسویی – حامد جلیلی – محمد حجت محب -امید روشن بین – محمد صادق طهرانی زاده و حسین حقیقی

گوینده: یاسر دعاگو

بخش چهارم این آلبوم صوتی فاخر را بشنوید:

با نوای گرم: سید هادی گرسویی – حامد جلیلی – محمد حجت محب -امید روشن بین – محمد صادق طهرانی زاده و حسین حقیقی

گوینده: یاسر دعاگو