رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:

تمدید احکام دبیران کانون های چهارگانه سازمان جوانان به مدت یکسال دیگر

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: احکام دبیران کانون های چهارگانه سازمان جوانان به مدت یکسال دیگر تمدید می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ دکتر محمد گل‌فشان با اشاره به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری انتخابات دبیران کانون های چهارگانه سازمان (دانشجویی، جوانان، طلاب و روستایی) به صورت حضوری، گفت: احکام دبیران کانون های چهارگانه تمدید می شود.

دکتر گل فشان افزود: با عنایت به درخواست مکرر جمعیت هلال احمر استان ها، ودرصورت صلاحدید معاون محترم امور جوانان احکام دبیران کانون های چهارگانه سازمان جوانان به مدت یکسال دیگر تمدید می شود.