گزارش تصویری// اجرای طرح نذر سلامت در استان خوزستان