کلیپ فعالیت جوانان و امدادگران استان گیلان شهرستان سیاهکل در روزهای تست تب سنجی