همراهی تیم سحر قزوین با زلزله‌زدگان

به من تکیه کن تا بار غمت را به دوش بکشم.

پسرک نمی توانست راه برود اما هلال قرمز او را در آغوش کشید.

دعوت کودکان سر پل ذهاب برای شرکت در جنگ کودکانه‌…