برای برادران شهیدم، نجاتگران فقید هلال احمر زنجان: وحید محمدی و سیدرضا جعفری

از ابتدا تا انتها، سبز و سرفراز در مسیر سرخ ایثار

گویی آفریننده ی حکیم ایثارگری شما را می دانست که قلوب سرختان را به تپش درآورد و از خودگذشتگی را از آغازِ راه برایتان برگزید. در ادامه این شما بودید که ایثارگری را را با پوشیدن لباس مقدس «ماه نشان» به عینیت رساندید و تقکر امدادگری و مددرسانی را بر ذهن و قلب تان جاری ساختید!

برادران شهیدم! کمال کارتان آنجا بود که آسمانی شدنتان نیز با رنگ و بوی سرخ شهادت عطرآگین شده بود…

آه ای چاه ماتم! تو زین پس به‌ خود ببال چرا که انسان هایی را در آغوش سهمگین خود در برگرفتی که عملشان مصداق آیه شریفه «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» و انسانیت و تقوایشان  مصداق «وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ…» بود.

در راه سرخ عشق شدی ماندگار تو
تا بانگ غم رسید شدی رهسپار تو

آن قهرمان تویی که کنون بین حوریان
مستی است زان بوی گلاب مزار تو

دل نوشته: رضا میرزاوند، عضو جوان جمعیت هلال احمر خوزستان