کاروان های نیکوکاری

جهاد رمضان در ماه مهربانی

اعزام کاروان نیکوکاری جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان دلیجان در ماه رمضان به مدت ۲روز انجام شد.

کاروان جهادی جوانان فعالیتی از جنس مهربانی

برگزاری کاروان نیکوکاری توسط امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان به روستای چهل و پنج خانواری سنگچین از توابع این شهرستان باارائه آموزش های امدادی و اهدای هدایا به کودکان مدرسه انجام شد.