مرز پرگهر

برگزاری اردوی علمی گردشگردی کانون دانش آموزی استان آذربایجان شرقی مرز پرگهر از روستای تاریخی، فرهنگی کندوان

اردوی فرهنگی، گردشگری "نشاط و امید" در قالب سلسه اردوهای " ایران مرز پر گهر" با حضور اعضای فعال کانون دانش آموزی مدارس فرزانگان 3 و شمس تبریزی شهرستان تبریز برگزار شد.

موج نشاط و امید در اردوی جوانان هلال احمر استان فارس در طرح ایران مرز پر گهر

معاون امور جوانان هلال احمر فارس از اعزام 34 نفر براردان از اعضای فعال کانون های دانشجویی و جوانان هلال احمر فارس به مقصد بوشهر در دومین دوره ( ویژه برادران ) از اردوی ایران مرز پر گهر به مقصد بوشهر انجام شد.