بومینو

قدم های جمعیت هلال احمر کردستان در راستای اشتغالزایی جوانان
بازدید مدیر عامل و معاونین جمعیت هلال احمر استان کردستان به همراه نماینده جهاد دانشگاهی از روند برگزاری کلاس های آموزش کلاش بافی در روستای "آساوله" که در طرح توانمند سازی با رویکرد ایجاد یا توسعه کسب و کار های خرد با تسهیلگری جوانان هلال احمر کردستان فعال شده است، ظهر امروز صورت گرفت.