داستان یک عکس

قلب هایی بزرگ

این روزها در جامعه بارها نام مقام تیم اخلاق را در کنار مقام اول تا سوم در مسابقات شنیده‌ایم. مقامی برای نامعترض بودن، ناراحت نشدن!

صبح سرد کرمانشاه

صبح دمید اما دیگر آفتابی نبود تا گیسوان طلایی اش را به رخ مهتاب بکشد

رمضان، ماه بندگی

اله من معبود من
سر بر آستان بندگی تو فرود آورده ام
تویی آن رفیق من وقتی که هیچ رفیق و یار دلسوزی ندارم