رفاقت مهر

رقابت به سبک رفاقت

مرحله شهرستانی بیست و نهمین دوره مسابقات فرهنگی امدادی رفاقت مهر در استان قزوین به پایان رسید.