اخبار کانون ها

قم در ارزیابی سازمان جوانان هلال احمر در مسابقات المپیاد آماده رتبه عالی را کسب کرد


کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان قم رتبه عالی ارزیابی سازمان جوانان در دو مرحله (درون مدرسه ای) شهرستانی و استانی مسابقات المپیاد آماده (مهارت های امدادی دادرسان هلال احمر) در ششمین مرحله اجرایی این طرح را کسب کرد.