اخبار کانون ها

برپایی غرفه سنجش سلامت جوانان هلال احمر در نخستین محله سلامتی قم

راه‌اندازی اولین محله سلامتی اقدام عملی چند نهاد و سازمان فرهنگی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. و نخستین محله سلامتی استان قم با رویکرد پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نشاط اجتماعی در مجتمع فرهنگی نور قم راه اندازی شد.

برگزاری دومین دوره طرح پای درس ماه در شهرستان ایرانشهر

این طرح به منظورآشنایی مدیران ومربیان مدارس دارای کانون دانش آموزی هلال احمر و کانون غنچه های هلال با تاریخچه، اصول و اهداف جمعیت هلال احمر، مهارتهای امدادی و کمکهای اولیه و اهداف و ساختارسازمان جوانان برگزار شد.