ایمنی و سلامت مسافران

در روز طبیعت همراه محیط زیستاعضای جوانان پست های ایمنی و سلامت استان خراسان شمالی در سیزدهمین روز از بهار، مسافران نوروزی را به دوستی و مهربانی با طبیعت دعوت کردند.

از ارائه خدمت بی وقفه جوانان هلال احمر استان قم تا اجرای برنامه های متنوع در روز طبیعت

همزمان با روز طبیعت جونان هلال احمر استان قم با حضور در بوستان ها و محل تجمعات مردمی و همچنین پایگاه های نوزدهمین دوره طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اقدام به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی و پرنشاط کرد.