دادرس

قهرمانان جام بشردوستی و تیم‌های برتر بخش دوم مسابقات آماده دختران اعلام شد

مرحله کشوری المپیاد آماده در بخش دوم گروه خواهران با قهرمانی تیم‎ دادرس استان‌های اصفهان، نایب قهرمانی تیم کهگیلویه و بویراحمد و مقام سوم مشترک تیم‌های گلستان و خوزستان همچنین اعلام تیم‌های آذربایجان شرقی و بوشهر به عنوان قهرمانان جام بشردوستی بخش اول و دوم دختران به پایان رسید.