دادرس

اجرای المپیاد آماده طرح ملی دادرس در ۱۰۸ مدرسه گام بلندی در توسعه و ترویج ظرفیت های خودامدادی در میان دانش آموزان

با پایان ششمین مرحله از مسابقات المپیاد آماده طرح ملی دادرس در 108 مدرسه در استان قم، گام بلندی در توسعه و ترویج ظرفیت های خودامدادی در میان دانش آموزان برداشته شد.