سازمان در رسانه

خبرگزاری فارس

برنامه‌های جوانان هلال احمر ایران برای جمعیت‌های دیگر الگوی مناسبی است

روزنامه شهروند

نامه رئيس بخش فعاليت داوطلبانه و جوانان فدراسيون به رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر

خبرگزاری ایرنا

تقدیر فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از سازمان جوانان هلال احمر

روزنامه شهروند

آمارهای واقعی دلیل موفقیت سازمان جوانان هلال احمر

خبرگزاری ایسنا

تشکیل کانون‌های دانش‌آموزی هلال احمر در مدارس/ برگزاری دومین المپیاد آماده کشوری

خبرگزاری ایرنا

مفاهیم قرآن،صحبت به زبان انگلیسی،کمکهای اولیه، چادر زنی و حمل مصدوم

روزنامه شهروند

عضویت سازمان جوانان هلال‌احمر در کمیته هماهنگی خاورميانه و شمال آفريقا

خبرگزاری ایسنا

عضویت سازمان جوانان هلال احمر در کمیته هماهنگی جوانان منطقه منا

خبرگزاری فارس

عضویت سازمان جوانان هلال احمر ایران در کمیته هماهنگی جوانان منطقه منا