اخبار ستادی

دکتر صابونچی، در نشست مشترک با کادر اجرایی قم و اعضای مجامع مرکزی کانون‌های جوانان و دانشجویی: جمعیت جوان و دانشجو، سرمایه های اجتماعی مهمی در تحقق رویدادهای مهم هستند/ تقدیر از میزبانی استان قم

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت: جمعیت جوان و دانشجو،سرمایه های اجتماعی مهمی در تحقق رویدادهای مهم هستند که باید به آن ها فرصت داد.

معاون جوانان و دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور: کانون های دانشجویی جمعیت هلال احمر،سرمایه ای ارزشمند در حرکت های اجتماعی اند

معاون جوانان و دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت: کانون های دانشجویی جمعیت هلال احمر، سرمایه ای ارزشمند و ظرفیت های بالنده گی در حرکت های اجتماعی اند.

رابطان جوان خبری، پدیده چهارمین جشنواره روابط عمومی‌های جمعیت هلال احمر

براساس نظر هیات داوران چهارمین جشنواره روابط عمومی‌های جمعیت هلال احمر و با توجه به فعالیت‌های در طول سال گذشته روابط عمومی سازمان و همچنین انجام فعالیت‌های گروهی شبکه رابطان خبری، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در این جشنواره موفق به کسب مقام برتر این جشنواره و دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره در رشته ارتباطات الکترونیک شد.