اخبار

غنچه های هلال احمر قم با مزایای بیمه آشنا شدند

همزمان با روز تامین اجتماعی کارشناسان بیمه با حضور در مهدهای کودک ملائک ۲ و۳ غنچه های هلال احمر قم را با مزایای استفاده از بیمه و فعالیت های کارکنان بیمه به زبان کودکانه آشنا کردند.

از نذرخون اعضای کانون دانشجویی تا فعالیت های بشردوستانه در حوزه سلامت و امداد در ادامه فعالیت های کانون دانشجویی استان فارس

معاون امور جوانان هلال احمر از اجرای برنامه های متنوع امدادی و فرهنگی و بشردوستانه کانون های دانشجویی در روز دانشجو در ادامه فعالیت های جوانان هلال احمر خبر داد.