اخبار

هلال مهربانی با امام مهربانی

اعضای جوانان فعال در اختتامیه نهمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی وبرگزیده شدن پویش هلال مهربانی با امام مهربانی شرکت کردند.