آسیب های اجتماعی

پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی با یاری و همراهی همه اثربخش است


مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در همایش فرهنگی، ورزشی و امدادی هلال احمر به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر به اثربخشی پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی با یاری همه مسئولین و دستگاه ها اشاره کرد.

تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد تا دفن نمادین سیگار

تشکیل زنجیره انسانی توسط اعضاء جوان هلال احمر استان در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر باعث توجه و دقت نظر مردم و آشنایی بیشتر با خطرات اعتیاد در جامعه شد و زمینه را در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با مشارکت جوانان فراهم می آورد.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در هلال احمر شهرستان نهبندان‎

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در هلال احمر شهرستان نهبندان
رئیس جمعیت هلال احمر نهبندان از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از
اعتیاد وارتقاءسلامت جامعه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در
شهرستان خبرداد.