سحر

نیروهای های امدادی همدان به کمک زلزله دگان کرمانشاه آمدند/بغض، حسرت واندوه در غرب ایران موج می زند

کوهنورد همدانی در بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور گفت: رضالک روستایی به 56 خانوار است که 55 خانه این روستا آسیب دیده و مردم زیر چادر زندگی میکنند. مدرسه روستا آسیب جدی دیده و فعلا تعطیل است و کودکان رضالک با آسیبهای زلزله سر می کنند.