استان خراسان رضوی

تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد تا دفن نمادین سیگار

تشکیل زنجیره انسانی توسط اعضاء جوان هلال احمر استان در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر باعث توجه و دقت نظر مردم و آشنایی بیشتر با خطرات اعتیاد در جامعه شد و زمینه را در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با مشارکت جوانان فراهم می آورد.