استان آذربایجان شرقی

پنجمین جلسه مجمع کانون‌های جوانان و دانشجویی استان آذربایجان‌شرقی در هشتم بهمن در جوار امام هشتم


شورای مرکزی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی استان آذربایجان شرقی، پنجمین جلسه حضوری خود را با حضور معاون امور جوانان در هشتم بهمن در جوار امام هشتم در مشهد مقدس برگزار کرد.