اخبار کانون ها

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری توسط اعضای جوان جمعیت هلال احمر ایلام


معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد: با اشاره به ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست، از کاشت نهال توسط اعضای جوان جمعیت هلال احمر در شعبه این جمعیت در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری خبر داد.

آینده ای سبز برای کودکان فردا


معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: اعضای کانون های دانشجویی، جوانان، دانش آموزی شعب استان در روز درختکاری با کاشت نهال نفس های پاک را به کودکان امروز و فردای دیارشان هدیه کردند.