اخبار

اجرای موفق مرحله دوم طرح ملی پیمان (پیشگیری موثر از اعتیاد جهت نشاط اجتماعی) با کسب بیش ۱۳۰ گواهینامه طرح پیمان

سعید فکوری ریاست جمعیت هلال احمر قوچان از اجرای موفق مرحله دوم طرح ملی پیمان توسط مرکز امور جوانان هلال احمر قوچان با اجرای کارگاه و همایش های مختلف خبر داد.