طرح پیمان

مشاور رئیس سازمان جوانان هلال احمر در تبریز عنوان کرد: کار هلال احمر تنها در امداد ونجات خلاصه نمی شود/ بایستی هلال احمرمانند بحرانهای طبیعی دربحث بحرانهای اجتماعی هم ورود پیدا کند

مشاور آموزش و پژوهش رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر درمراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی شیوه مداخلات اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین ویژه کارشناسان امور جوانان سراسر کشور در تبریز بر لزوم ورود هلال احمر به بحرانهای اجتماعی تاکید کرد.

اصفهان میزبان سرگروهان “پیمان” پنج استان کشور

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از اجرای طرح ملی پیمان منطقه7 کشور به میزبانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با حضور سرگروه های استانهای یزد، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، لرستان و اصفهان خبر داد.