شوق رویش

جوانان بزرگترین سرمایه های جمعیت هلال احمر هستند


مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران در آئین افتتاحیه طرح شوق رویش استان مازندران در جمع کارشناسان، مسئولین، دبیران، مربیان و رابطین خبری شعب جوانان را بزرگترین سرمایه های جمعیت هلال احمر دانست و گفت: ترویج صلح و دوستی، حفظ کرامت انسانی و کاهش آلام بشری اهداف اساسی جمعیت هلال احمر است که مهمترین ارزش های اجتماعی می باشد.