نه به اعتیاد

گزارش//جوانان هلال احمر پرچمداران ترویج فرهنگ مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آسیب های اجتماع

در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح است و در عمل نیز چرخهء فعالیت های مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیر مستقیم متكی به نیروهای فوق است كه متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار اختاپوس اعتیاد شده اند كه آنان را در كام خویش فرو می برد و توان حركت و فكر را از آنان می گیرد و هستی را از آن ها ساقط می كند.

حضور معاون و جوانان هلال احمر شیراز در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی هفته مبارزه با مواد مخدر

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در هفته مبارزه با مواد مخدر در سومین حرم اهل بیت، شیراز با حضور معاون امور جوانان هلال احمر استان فارس و جمعی از جوانان هلال احمر شیرازی برگزار شد.