اخبار کانون ها

گزارش//ماه خدا فرصتی برای تجلی مهربانی و رسالت انسانی در جشن رهایی

هلال ماه رمضان که در آسمان رخ می نماید، گویی همه می خواهیم انسان های بهتری باشیم، اصلا انگار خاصیت این ماه است که هر کس به طریقی می خواهد برای کسب معنویت بیشتر و داشتن احساس بهتری در زندگی روزمره اش، هدفی متعالی را دنبال کند.