اخبار کانون ها

کارگاه آموزشی رابطین خبری جوانان هلال احمر در استان فارس برگزار شد

در راستای آشنایی رابطین خبری جوانان هلال احمر سرارس استان فارس با اصول درست خبر نویسی و تحقق هدف تشکیل و تقویت شبکه داوطلبی رابطین خبری جوانان هلال احمر در سراسر استان فارس، دوره آموزش رابطین خبرگزاری جوانان هلال احمر فارس در شهر شیراز برگزار شد.

ارائه خدمات آموزشی اوقات فراغت ویژه خانواده های زندانیان و کارکنان اداره کل زندان ها در قم

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری نشست مشترک با معاون فرهنگی و کارشنان فرهنگی اداره کل اقدامات تامینی و زندان در راستای تقویت کانون های بشردوستانه در زندان خبر داد.