اخبار کانون ها

همدلی «هلالی ها» برای همدردی


فعالیت همراه با صمیمیت و همدلی داوطلبان هلال احمر را بی نظیر می داند که باعث جذب هر جوانی می شود و می افزاید: کمک به همنوعان آسیب دیده که هیچ امیدی بعد از خدا ندارد بی نظیر و غیرقابل توصیف است...

همه «پای درس ماه نشستند»

13 هزار مدیر و مربی مدارس و مهدهای دارای کانون های دانش آموزی هلال احمر و کانون غنچه های هلال در سومین دوره طرح پای درس ماه، شرکت کردند.