اخبار ستادی

برنامه های سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام شد

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به فرارسيدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، از سوی سازمان جوانان برنامه های متنوعی در راستای معرفی خدمات اين سازمان در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

گزارش تصویری// نشست رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای طراحی اپلیکیشن طرح پیمان

برگزاری نشست دکتر گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با کارشناسان معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در خصوص ارائه نظر و پیشنهادات در این حوزه و بررسی چالش های موجود برگزار شد.

گزارش تصویری// نخستین نشست رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با کارشناسان معاونت دانش آموزی

نشست دکتر گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با کارشناسان معاونت دانش آموزی سازمان در خصوص ارائه نظر و پیشنهادات در این حوزه و بررسی چالش های موجود برگزار شد.

دکتر علی حیدری نجات رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:

بهره گیری از خرد، دانش و تجارب جوانانی که در سالهای دور تلاش ها و اقدامات قابل تحسینی در حوزه جوانان انجام داده اند، منبع مهمی از ایده ها و حرکتی در مسیر حل مشکلات سازمان با استفاده از تجارب، دانش و افکار جدید می باشد که شجاعت در تصمیم گیری را می طلب و روح جوانی این قوت و جسارت را به سازمان خواهد بخشید، تا سازمانی نو، منطبق با نیازهای جامعه و روندهای پیشرو باشد.