اخبار

 آموزش و توانمندسازی ۲۱ عضو جوان به عنوان تسهیلگر در حوزه توسعه کسب و کارهای خرد در استان

جلسه هماهنگی آموزش و توانمندسازی 21 تسهیلگر از بین اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد با حضور مدیرعامل و جمعی از اعضای شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان کرمان و رئیس هیات مدیره شرکت دانش پژوهان کاردوک برگزار شد.