اخبار

کتابخانه بشردوستی در همدان افتتاح شد


معاون جوانان استان گفت: به همت اعضاءکانون دانش آموزی آموزشگاه بشر دوستی علامه حلی 1 در شهرستان همدان اولین کتابخانه بشر دوستی افتتاح شد.