ایمنی و سلامت مسافران

قریب به ۲۸ هزار از خدمات ایمنی وسلامت هلال احمر بهره مند شدند

قریب به 28 هزاراز خدمات ایستگاههای ایمنی و سلامت شامل تست قند و فشار خون ، ارایه نقشه و بروشور آموزشی، معرفی طرح پیمان و بهرفت و تشویق مردم به پیوستن به کمپین های هلال احمر از جمله خدمات ایستگاهها بهره مند شدند .

«سحاب» طرحی نو برای جوامع بشری

سحاب «سامانه حرکت های امدادی و بشر دوستانه» طرحی نو برای جوامع بشری است که خدماتی عام المنفعه به مسافران را ارائه می دهد.