اخبار ستادی

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از جوانان فرهیخته مشارکت کننده در طرح ملی خدمات بشردوستانه تقدیر کرد

دکتر محمد گل فشان با ارسال لوحی از جوانانی که در طرح ملی بشردوستانه مشارکت کرده و ایثارگرانه یاری رسانی به همنوعان را سرلوحه کار خویش قرار داده اند، تقدیر کرد.