اخبار

بازدید سرزده رئیس سازمان جوانان از فعالیت تیم های سحر// آغاز مرحله دوم فعالیت تیم های سحر در مناطق آسیب دیده// حضور سحری ها تا پایان اسفندماه ادامه دارد

رئیس سازمان جوانان هلال احمر و معاون دانشجویی و جوانان این سازمان جوانان به طور سرزده از فعالیت تیم های حمایت های روانی، فرهنگی و اجتماعی جوانان هلال احمر (سحر) مستقر در مناطق آسیب دیده استان کرمانشاه بازدید و خدمات این تیم ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و با حضور متخصصان، نشست تخصصی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی جوانان برگزار شد

نشست تخصصی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی جوانان با حضور معاونان و کارشناسان امور جوانان استان ها و دبیران مجامع کانون های دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد.

گزارشی از اولین روز فعالیت تیم سحر همدان در مناطق آسیب دیده از زلزله سرپل ذهاب

ساعت 7 صبح است و هنوز به وقت قصر شیرین، ستاد هماهنگی تیم های سحر سازمان جوانان در محل اسکان این تیم ها، هوا روشن نشده اما اعضای تیم سحر با آرم سازمان جوانان بر تن آماده اعزام به منطقه زلزله زده سرپل ذهاب هستند.