آسیب های اجتماعی

بازدید معاون امور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان قم از مرکز جوانان هلال احمر


سرهنگ مهرداد حاجی زاده، معاون امور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان قم با حضور در مرکز جوانان جمعیت هلال احمر ضمن دیدار با معاون و کارشناسان از فعالیت ها و امکانات این مرکز بازدید کرد.

من و نگاهِ آگاه


مجموعه برنامه های فرهنگی‌، آموزشی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کانون های جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین اجرا شد.