دست های مهربان

گزارش// مهربانی به توان بی نهایت، دست های مهربان بر سر ۱۶۵ فرشته آسمانی

پایتخت کشوری که هر روز میلیون ها نفر از آن تردد می کنند، زیستگاه مردمانی است که هر روز با خیل مشکلات سنگین و سبک دست و پنجه نرم کرده تا زندگی خوبی را سپری کنند. هر خانواده در تلاش است بهترین زندگی و امکانات را برای فرزندانش مهیا کند و او را سر و سامان داده و به اجتماع بسپارد.