آسیب های اجتماعی

توانمندسازی اعضای سازمان جوانان با اجرای طرح ملی پیمان

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر قم در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به تشریح طرح ملی پیمان پرداخت گفت: ۵۰۰ نفر از جوانان در این طرح آموزش های پیشگیری مؤثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی را فرا می گیرند.