شوق رویش

دانش آموزان اصفهانی در طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان با شوق رویش همراه شدند

همزمان با ایام تابستان و طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان،شوق رویش در تابستان مربیان امداد و کمک های اولیه امور جوانان استان اصفهان با حضور در مراکز آموزشی به آموزش های امدادی و بشر دوستی پرداختند.