اخبار کانون ها

تکریم تلاش های پزشکان در روز پزشک

همزمان با اول شهریور ماه و روز پزشک جمعی از اعضای کانون غنچه های هلال احمر قم با حضور در بخش بیمارستان ضمن دیدار با پزشکان با اهدای شاخه گل زحمات پزشکان را مورد تکریم قرار دادند.