ایمنی و سلامت مسافران

پیک نوروزی جوانان هلال احمر استان آذربایجان شرقی در بهار۹۸


در بیکرانه‌ی هستی؛ مردمانی از دیار مهربانی؛ در کلبه‌هایی از عشق و دوستی سین سلامتی سر داده اند. رؤیای صلح در جهان هستی در سر می پرورانند و در جشن سنبل و سبزه سین‌های سرور و سرافرازی برای سفرهای امن و ایمن محیا می‌کنند.

بیش از ۲۶ هزار نفر از خدمات خیمه های نماز و معرفت در مازندران بهره مند شدند

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مازندران برپایی خیمه های نماز و معرفت را عاملی برای معرفت افزایی اقشار مختلف جامعه نسبت به تمدن اسلامی و هویت تاریخی آنان دانست و گفت: این امر در حقیقت منجر به اشاعه فرهنگ برای اقشار مختلف جامعه می گردد.

هفدهمین روز از تلاش بی وقفه جوانان هلال احمر استان فارس در پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

اعضای جوانان هلال احمر استان فارس در 29 پست ایمنی و سلامت مسافرین در هفدهمین روز از فعالیت های بشر دوستانه خود در پست های ایمنی و سلامت تلاش خود را برای بهبود رفتار ترافیکی در روزهای پایانی از قشنگ ترین روزهای کاری یک هلال احمری را سپری میکنند.