اخبار ستادی

اختتامیه بیست و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت مهر خواهران با حضور رییس سازمان جوانان و معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه برگزار شد

اختتامیه بیست و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت مهر با حضور رییس سازمان جوانان و معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت برگزار شد.

معاون سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر: شرکت‌کنندگان در مسابقات رفاقت مهر، متبحرترین جوانان هلال احمر هستند

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر گفت: معاون سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر: شرکت‌کنندگان در مسابقات رفاقت مهر، متبحرترین جوانان هلال احمر و از نشر دهندگان فرهنگ خودامدادی در کشور هستند.

پیوست پررنگ برنامه های فرهنگی در بیست هشتمین مسابقات رفاقت مهر سازمان جوانان هلال احمر

معاون جوانان و دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر با تاکید بر اهمیت بخش فرهنگی در مسابقات رفاقت مهر به عنوان، مسابقات فرهنگی و امدادی سازمان جوانان، از برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در بیست و هشتمین دوره مسابقات رفاقت مهر خبر داد.