فیلم

ویژه برنامه ۲۰۲۰ قسمت هفتم

ششمین قسمت از برنامه بیست بیست با حضور معاون امور جوانان استان یزد و تعدادی از دبیران فعالی کانون های دانشجویی در خصوص حیطه فعالیت های این کانون ها در سراسر کشور دوشنبه 16 شهریور از شبکه سه سیما پخش شد.