دستورالعمل ها

دستورالعمل مسابقات سراسری رقابت مهر

بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری رقابت مهر همزمان با گرامی داشت هفته صلیب سرخ و هلال احمر با حضور نفرات برتر مرحله شهرستانی در مراکز امور جوانان سراسر کشور برگزار خواهد شد.