استان خوزستان

خوزستان ؛ خط سبز جوانان هلال احمر ادامه دارد

درختکاری در ایران دارای پشتوانه ‌ای از علایق ملی است، تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌ گذاشتند ،چرا که روز درختکاری ، روز مراقبت و توجه کردن به درختان، درختان نه تنها دنیای اطراف ما را زیباتر می کنند، بلکه برای سالم ماندن ما نیز امری ضروری محسوب می شوند و نیز پناهگاهی برای انواع پرندگان، حیوانات و حشرات هستند، همچنین برای ریه های ما نیز حیاتی می باشند.