اخبار کانون ها

میم مثل مین مثل مرز/ با ورود عشایر کوچ‌رو به مراتع شهرستان شوش، جوانان هلال احمرآموزش مواجهه با مین را آغاز‌می‌کنند

می‌گوید کاش یک سال زودتر می آمدید‎؛ قبل از اینکه آن مین در نزدیکی محل بازی ساره منفجر شود و او یک پایش خود را از دست بدهد. خبر ندارد که سال قبل و سال‌های قبل هم گروه‌هایی برای آموزش آشنایی با مین به غرب کارون آمده بودند اما سیاه چادر آن‌ها در آن وقت از سال هنوز در کناره‌های کرخه اتراق نکرده بود.