اخبار کانون ها

تقدیر و تشکر معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر از رییس شعبه نمین جهت تفیض اختیار اداره شعبه به دبیر کانون دانش آموزی این شهرستان

معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر با ارسال نامه ای از رییس شعبه شهرستان نمین استان اردبیل جهت تفیض اختیار یک روزه اداره امور شعبه به دبیر کانون دانش آموزی این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.