ایمنی و سلامت مسافران

معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان مازندران: خدمات پایگاه های ثابت طرح ملی ایمنی و سلامت در مازندران ادامه دارد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مازندران از ادامه فعالیت پست های پایگاه ثابت هجدهمین دوره ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، تا روز هفدهم فروردین 97 خبر داد.