+ اعضا

صلح قله ی رشته کوه تمدن و فرهنگ بشری


صلح واژه ای است با یک جهان تفسیر متفاوت؛صلح ،دوستی و آشتی در فرهنگ و ادبیات های جهان مفهومی گوناگون دارد اما آن چه هویداست که صلح به معنای نبود جنگ تلقی نمیگردد بله صلح بامی است بر پایه ی تفاهم و دوستی.

یادداشت جوانان در غم فرزانگان هرمزگانی// همیشه، هرجا، ما با همیم

باز هم سانحه‌ای دلخراش قلب ایران را به درد آورد؛ خبر تلخ بود و دلخراش. اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی در مسیر اردوی فرزانگان سازمان دانش‎آموزی به مقصد شیراز واژگون شد و دنیایی از آمال و آرزوی نوجوانان عزیزمان در خاک، آرام خُفت.