اخبار ستادی

برگزاری اختتامیه ویدئو کنفرانسی دومین جشنواره ملی سرود و تئاتر «احسان»

همزمان با دهه کرامت، اختتامیه دومین جشنواره ملی سرود و تئاتر «احسان» ویژه اعضای کانون های دانش آموزی با حضور رئیس سازمان جوانان و جمعی از مدیران عامل و معاون اعضای منتخب این جشنواره از استان های مختلف به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

پیشنهادات و درخواست‌های دبیران کانون‌های جوانان استان‌های هلال‌احمر در جلسه ویدئوکنفراس با رئیس جمعیت

دبیران کانون‌های جوانان استان‌ها در جلسه ویدئو کنفراس با رئیس جمعیت هلال احمر، پیشنهادات و درخواست‌های خود را برای ارتقاء فعالیت های جوانان جمعیت مطرح کردند.

تقدیر دکتر گل فشان رئیس سازمان جوانان از حضور گسترده جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر در پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر

23 خرداد ماه سال 99 تجلی دیگری از حضور حماسی جوانان، داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر ایران در پای صندوق های رأی بود و در این میان جوانان مهربان و همدل نیز همگام با سایر هلال احمری ها در سراسر کشور، بار دیگر با مشارکت گسترده در انتخابات، حماسه ساز شدند.