اخبار

فعالیت های بشردوستان جوانان هلال احمر فارس پر شور و انرژی در کانون های دانشجویی و جوانان


اعضای جوانان هلال احمر در برنامه های مختلف امداد ی و بشر دوستان همچون برگزاری انتخابات کانون، اهدا خون، شرکت در کارگاه های آموزشی سلامت روان، گلیم بافی و همچنین برنامه های بشر دوستی مصادف با روز عصای سفید شرکت کردند.